מנהלת המרכז

דאברושי מאמנת אמהות מתוך כבוד 

בשיטה ייחודית לדיבור מודע.