אמון, אימון ואמונה-

    חוק שלושת הכלים השלובים.

עברית שפה יפה, כולם אומרים את זה.. וזה נכון!

שורש אחד, שלוש משמעויות, והחינוך עולה על דרך המלך.

אמון- בילד, באישיותו, ביכולותיו, בהצלחתו, בעתידו.

אמונה- שהכל מדויק מלמעלה- כולל השגיאות שלנו, באמת!

ואימון- שוב ושוב, כמו שריר. כי על הדיבור (ועל עוד כמה דברים) צריך לעבוד כל הזמן.