זה לא מובן מאליו

    על דיבור מודע בכל מצב ושלב.


דיבור מודע- זאת עבודה, ואנחנו כאן כדי לחדד את הנקודה.

ארבע מצבים שונים בתכלית בהם הכלל 'זה לא מובן מאליו' עוזר להחליט,

ועוד אחד חשוב, שנשכח כמעט-  

את!