לגדל בלי להקטין - עקרונות השיטה

         שלושה מפגשים מרוכזים להקניית השיטה.


מפגש ראשון: 

הפרדה בלי חרדה

10 הפרדות, 22 סוגי דיבור מקטין


מפגש שני: 

זו לא רק מנגינה

9 אינטונציות מקטינות לעומת 9 אינטונציות מכבדות.


מפגש שלישי: 

מה כן, וגם... איך לתקן 

3 כלים לדיבור ענייני.