מחמאה - איך ומה

   כי גם להחמיא צריך לדעת איך...

בסדנה נלמד חמישה כללי נכון וחמישה כללי לא נכון 

להענקת המתנה הכל כך חשובה הזו - מחמאה.

והכל, תאמינו או לא- לפי ראשי תיבות המילה מחמא"ה.

מרתק!