על כבוד צריך לעבוד


על כבוד צריך לעבוד

לא, לא מדובר על הכבוד שמוציא את האדם מן העולם.

מדובר על הכבוד ששמו של ה' כרוך בו. הכבוד האמיתי שעלינו לחוש כלפי כל אדם שנברא בצלם- מגיע גם לילדים.

מה זה כבוד? איך הוא מרגיש?

למה הוא כל כך קריטי לגידול הילדים?

על כך ועוד הרבה יותר בסדנה מעשית במיוחד.