עניין של מנגינה

על אינטונציות ומה שהן עושות לתקשורת


בסדנה הזו נלמד לשלוט אפילו במנגינות.

9 אינטונציות מקטינות לעומת 9 אינטונציות מכבדות.

מרתק!